SLUŽBY - CENÍK

Základní informace o cenách:
  • Geometrické plány: od 2.500 Kč (cenu je vždy nutno stanovit individuálně s ohledem na lokalitu, druh geometrického plánu a rozsah prací)
  • Vytyčení hranic pozemků: od 3.200 Kč (cenu je opět nutno stanovit individuálně s ohledem na lokalitu a rozsah prací), pokud se
  • jedná o vytyčení hranic a současné vyhotovení geometrického plánu je cena za vytyčení od 1.500 Kč
  • Mapové podklady pro projektování: od 2.500 Kč
  • Vytyčení stavby od 1.500 Kč
Cena geodetických prací je vždy závislá na více faktorech. Zásadně tedy nesděluji cenu, dokud neprověřím, co bude všechno nutné v konkrétním případě udělat. Individuálně je možno zajistit odhad nemovitosti v případě potřeby.